Tiedätkö, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa hoitotyöhön Suomessa

22.11.2022

Kirjoittanut Iira Tiitta

Ilmastonmuutos on yksi aikakautemme suurimpia terveysuhkia ja vaikuttaa näkyvissä määrin Suomessa kansalaisten terveyteen. Terveydenhuolto on osaltaan luomassa tätä ongelmaa, terveydenhuollon osuus hiilijalanjäljestä on jopa 5%. (Health Care Without Harm 2019). Nämä terveysvaikutukset siis näkyvät koko ajan enemmän ja enemmän hoitajien työssä, työskeli hoitaja sitten perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Kuinka siis kaikki terveydenhuollon ammattilaiset voivat varautua näihin vaikutuksiin niin itsensä, kuin asiakkaidensa kohdalla?

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL 2022) mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa seuraavilla tavoin suomalaisten terveyteen:

  • Helteen terveyshaitat
  • Liukastumistapaturmat
  • Rakennusten kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat
  • Vesiepidemiat
  • Vektorivälitteiset eli hyönteisten ja eläinten välittämät infektiosairaudet
  • Mielenterveysvaikutukset
  • Hyvinvointivaikutukset
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Kuinka tämä kaikki sitten näkyy hoitotyössä ja hoitotyöntekijöiden arjessa? Ja osaako Suomen terveydenhuolto vastata näihin koko ajan kasvaviin haasteisiin? Näitä aiheita tulen käsittelemään täällä blogissa.

Lähteet:
Health care without harm – Health care climate footprint report 2019, saatavilla: https://noharm-global.org/sites/default/files/documents-files/5961/HealthCaresClimateFootprint_092319.pdf

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos- Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset, saatavilla https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmasto-ja-saa/ilmastonmuutoksen-terveysvaikutukset

Lue myös

Ilmastoterveys, mitä se on?

Ilmastoterveys käsitteenä ei lienee sano oikein mitään. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista tunnistetaan näin kesäisin helteen vaikutukset terveyteemme, maastopalojen vaikutukset ihmisten terveyteen (tai lehtien perusteella lomamatkailuun). Mutta mitä kaikkea...

𝐎𝐥𝐞𝐭𝐤𝐨 𝐤𝐨𝐬𝐤𝐚𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐲𝐭, 𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐢𝐥𝐦𝐚𝐬𝐭𝐨𝐧𝐦𝐮𝐮𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐢𝐤𝐮𝐭𝐭𝐚𝐚 𝐲𝐫𝐢𝐭𝐲𝐤𝐬𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐣𝐚 𝐭𝐲ö𝐧𝐭𝐞𝐤𝐢𝐣ö𝐢𝐝𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐲𝐭𝐞𝐞𝐧?

Ilmastoterveys on uusi ja kasvava ala, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Yritysten on tärkeää ymmärtää nämä kiihtyvät vaikutukset ja ryhtyä toimiin niiden lieventämiseksi. Haluankin kutsua sinut mukaan webinaariin,...

Terveysvaikutukset osaksi ilmastonmuutos keskustelua

Terveysvaikutukset osaksi ilmastonmuutos keskustelua

Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin terveysvaikutuksiin, meillä varmaan eniten keskustellaan kesäisin helteen vaikutuksista terveyteemme. Kuitenkaan nämä terveysvaikutukset eivät ole osa niin...