Terveysvaikutukset osaksi ilmastonmuutos keskustelua

10.3.2024

Kirjoittanut Iira Tiitta

Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin terveysvaikutuksiin, meillä varmaan eniten keskustellaan kesäisin helteen vaikutuksista terveyteemme. Kuitenkaan nämä terveysvaikutukset eivät ole osa niin sanottua valtakeskustelua ilmastonmuutokseen liittyen.

Muistan kun aloitin matkani aiheen tutkimuksen parissa. En itsekään näit erilaisia haittavaikutuksia tuntenut ja oikeastaan järkytyin kun huomasin miten paljon on olemassa tietoa, mitä terveydenhuollossa tarvittaisiin ja toisaalta miksei muillakin aloilla. Sillä useat näistä terveysvaikutuksista vaikuttavat meihin kaikkiin. Olin kuitenkin optimistinen ja varma, että muutamassa vuodessa aihe on esillä. Erityisesti kun vuoden 2018 IPCC (kansainvälisen ilmastopaneelin) raportti tuli julkisuuteen, koin että nyt tämä aihe nousee otsikoihin ja keskusteluun…no nousihan se hetkeksi. Hetken aikaa iltalehtiä myöten manattiin tuhoa ja tuomiota, kunnes tuli uudet otsikot ja uudet aiheet ja näin ollen ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset jäivät taka-alalle.

Olisiko nyt aika?

Nyt elämme vuotta 2024, tuosta raportista on kulunut lähes kuusi vuotta (no itseasiassa reilu viisi vuotta, koska raportti julkaistiin loppuvuodesta 2018) ja aihe on edelleen hellekausiin liittyvää varoittelua…ja yhdistetäänkö ilmastonmuutos silloinkaan aiheen keskusteluun vai varoitellaanko vaan helteestä. Ehkä nyt olisi aika nostaa tätäkin aihetta tapetille, nostaa esille se mitä ilmastonmuutos tekee ihmisille. Tätähän minä yritän tehdä, saada ihmisiä ymmärtämään millaisia nämä vaikutukset ovat. Kuitenkin tämä vaatii muutakin kuin sen,että minä kirjoitan aiheesta…ehkä olisi aika tätä aihetta myös muilla tavoin nostaa esille. Tuoda aihe ihmisen lähelle, keskusteluihin ja keskustellen…

Tieteelliset tutkimukset ja kansainväliset raportit ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista kuitenkin puhuvat omaa karua kieltään: helleaallot, saasteiden lisääntyminen, muutokset tartuntataudeissa ja ilmasto-&ympäristöahdistuksen lisääntyminen. Nämä ovat todellisia uhkia, jotka vaativat huomiota ja toimia. Emme voi jättää huomiotta, miten nämä muutokset ilmastossa vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen, terveyteen ja hyvinvointiin. Ilmastonmuutos on moniulotteinen kriisi, joka vaikuttaa syvästi siihen, miten elämme ja ylläpidämme terveyttämme ja hyvinvointiamme. Tämän vuoksi ihmisten terveys tulisikin nostaa esiin ilmastonmuutoksesta keskusteltaessa.

Työelämässä ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten aiheuttama huoli ja paine eivät ole missään nimessä vain yksilön henkilökohtainen asia. Se on keskeinen teema johtajille, yrittäjille, terveysalan ammattilaisille ja kaikille, jotka ovat vastuussa ihmisten hyvinvoinnista. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ovat kysymys, joka vaatii välitöntä ja syvällistä dialogia, uudenlaista ymmärrystä ja yhteistyötä yli sektorirajojen. Meidän olisikin katsottava tätä aihettasuoraan silmiin” ja kohdattava haaste rohkeasti.

Mitä siis voimme tehdä?

Voi kuulostaa siltä, että koen ettei mitään ole tehtävissä…tai että meillä on edessämme vain tuhoa ja turmiota. Näin ei kuitenkaan ole, vaikka työtähän tämä vaatii. Enemmän kuitenkin työtä vaaditaan meiltä, joilla sitä tietoa on. Me pystymme jakamaan ja tuomaan tietoa esille, tuomaan sen lähemmäs ihmisiä.

Meidän tulee lisätä tietoisuutta ja tutkimusta aiheen ympärillä. Mutta on huomioitava, ettemme voi vaan tutkia ja jättää aihetta ”pyörimään” tutkijapiireihin (pahoittelut omalta kohdaltani tässä, sillä olen tähän sortunut ja herännyt vasta viime aikoina siihen, ettei tietoisuus lisäänny vain oman pienen piirin tietoisuutta lisäämällä…vaan tieto pitää saada kaikille, tutkittu tieto tulee popularioida ja tuoda ihmisille helposti luettavaksi, kuunneltavaksi tai nähtäväksi). Enää ei siis riitä ”vain” tiede ja tutkimus, vaan tarvitsemme myös inhimillistä lähestymistapaa, empatiaa ja kykyä kuunnella ja ymmärtää ihmisten huolia ja tarpeita. Yksilö ja yksilön huolet ja terveys on tuotava osaksi ilmastonmuutos keskustelua.

Joten Jane Goodallia lainatakseni ””𝙑𝙖𝙞𝙣 𝙟𝙤𝙨 𝙮𝙢𝙢ä𝙧𝙧ä𝙢𝙢𝙚, 𝙫𝙤𝙞𝙢𝙢𝙚 𝙫ä𝙡𝙞𝙩𝙩ää. 𝙑𝙖𝙞𝙣 𝙟𝙤𝙨 𝙫ä𝙡𝙞𝙩ä𝙢𝙢𝙚, 𝙫𝙤𝙞𝙢𝙢𝙚 𝙖𝙪𝙩𝙩𝙖𝙖. 𝙑𝙖𝙞𝙣 𝙟𝙤𝙨 𝙖𝙪𝙩𝙖𝙢𝙢𝙚, 𝙫𝙤𝙞𝙢𝙢𝙚 𝙥𝙚𝙡𝙖𝙨𝙩𝙪𝙖” Tämän ohjenuoran mukaan Climate Health Solutions jatkaa sitkeästi toimintaansa ilmastonmuutoksen terveysvaikutusten tiedon ja ymmärryksen lisäämisessä, ehkä näin omalta osaltamme voimme saada aikaan muutosta.

Lue myös

Ilmastoterveys, mitä se on?

Ilmastoterveys käsitteenä ei lienee sano oikein mitään. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista tunnistetaan näin kesäisin helteen vaikutukset terveyteemme, maastopalojen vaikutukset ihmisten terveyteen (tai lehtien perusteella lomamatkailuun). Mutta mitä kaikkea...

𝐎𝐥𝐞𝐭𝐤𝐨 𝐤𝐨𝐬𝐤𝐚𝐚𝐧 𝐦𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐲𝐭, 𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐢𝐥𝐦𝐚𝐬𝐭𝐨𝐧𝐦𝐮𝐮𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐢𝐤𝐮𝐭𝐭𝐚𝐚 𝐲𝐫𝐢𝐭𝐲𝐤𝐬𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐨𝐢𝐦𝐢𝐧𝐭𝐚𝐚𝐧 𝐣𝐚 𝐭𝐲ö𝐧𝐭𝐞𝐤𝐢𝐣ö𝐢𝐝𝐞𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐲𝐭𝐞𝐞𝐧?

Ilmastoterveys on uusi ja kasvava ala, joka tarkastelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Yritysten on tärkeää ymmärtää nämä kiihtyvät vaikutukset ja ryhtyä toimiin niiden lieventämiseksi. Haluankin kutsua sinut mukaan webinaariin,...

Ilmastoterveys keväällä 2024

Ilmastoterveys keväällä 2024

Climate Health Solutions Oyn vision on luoda maailmaa, jossa ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ymmärretään ja niihin puututaan tehokkaasti. Millaisia toimia siis kevään aikana teemme tämän eteen? Kuinka edistämme ilmastoterveyttä? Työmmehän perustuu tieteelliseen...