Kuka minä olen

Moi, minä olen Iira ”ilmastotiedehippi” sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija. Väitöstutkimuksessani tutkin tulisiko ilmastonmuutos lisätä systemaattisesti osaksi sairaanhoitajien koulutusta.

Lapsesta saakka luonto on ollut minulle tärkeä osa elämääni ja iän myötä luonnon tärkeys on korostunut. Nuorempana vastustin häkkikanaloita ja turkistarhausta, nyt aikuisena maailmanparannus on jatkunut väitöstutkimuksessani ja yrittäjänä.

Ympäristö, tieto ja luonnollisuus, näiden arvojen mukaan toimin niin yrittäjänä kuin yksityiselämässä. Nämä arvot näkyvät tavassani toimia yksityishenkilönä, kuin asiantuntijan.

Tyylini kouluttaa, luennoida ja valmentaa  on persoonallinen, hyödynnän elementtejä saamistani koulutuksistani, elämästäni ja kaikesta mitä näen ja koen ympärilläni. 

Minulta saat

Uusinta tutkittua tietoa luentojen, koulutuksien ja valmennusten muodossa. Kun et itse tiedä kuinka ympäristö ja ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme tai kuinka hyödyntää tietoa aiheesta, niin silloin palveluni ovat oikea ratkaisu teille.

Ilmastoterveys on monimutkainen mutta tärkeä aihe tietää ja ymmärtää. Aiheen ympärillä keskusteluissä näkökulma on yleensä on tuhoa ja turmiota, mutta minä en tätä tarjoa. Tapani lähestyä asiaa on katsoa mahdollisuuksien kautta tulevaisuuteen suunnaten ja ratkaisumahdollisuuksia yhdessä kanssasi etsien.

Luennoillani ja koulutuksissani en vain siirrä tutkimaani tietoa eteenpäin, vaan luon selkeitä kokonaisuuksia, joissa yhdistän tutkitun tiedon käytäntöön. Kun käyn asioita läpi, teen sen käytännön näkökulmasta, mutta kaikki pohjaa vankasti tutkittuun tietoon. Näin varmistan, että minulta saamanani tieto on sovellettavissa käytäntöön.

Tavoitteeni onkin auttaa sinua ymmärtämään ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen.

Luennoitsijakokemukseni on monipuolinen ja olen toiminut luennoitsijana Itä-Suomen yliopistolla hoitotieteen laitoksella sekä Villanovan yliopistolla Philadelphiassa Yhdysvalloissa. Lisäksi minulla on ollut ilo olla panelistina University of Pennsylvanian (UPenn) kansainvälisellä ilmastonmuutoskurssilla, joka oli suunnattu erityisesti sairaanhoitajille ja kätilöille.

Esiintymiset
 • Suullinen esitys,  7th European Region Sigma Conference 6/2024. Aihe: Comparing climate change awareness between Finnish and American nursing students
 • Suullinen posteriesitys, HTTS r.y 18.kansallinen hoitotieteen konferenssi 6/2024. Aihe: Suomalaisten terveydenhuollon alan opiskelijoiden ilmastonmuutokseen liittyvä tietoisuus, motivaatio, huoli ja käytös – kyselytutkimus 
 • Puhe. HTTS r.y. Pohjois-Savon aluetoimikunta 3/2024. Aihe: Ilmastonmuutoksen vaikutukset hoitotyöhön
 • Vieraileva luennoitsija 4/2024 Global perspectives for climate and health 2024 – kurssilla. Aihe: Climate change in clinical practice
 • Vieraileva luennoitsija 3/2024 Global perspectives for climate and health 2024 – kurssilla. Aihe: Health systems preparedness, reponse, resilience&impact on climate change
 • Vieraileva panelisti 2/2024. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos osana hoitotyönkoulutusta
 • Alustuspuheenvuoro, DIAK 11/2023. Aiheena Sairaanhoitajien huomioita ilmastonmuutoksesta- Merkitys hoitotyön koulutukselle
 • Työpaja 11/2023 Pohjois-Savon ilmastofoorumi. Aihe: Ihmisten hyvinvointi muuttuvassa ilmastossa
 • Puhe 11/2023 Greencare päivät, Nurmes. Aihe: Ilmastoahdistus ja ympäristönmuutoksen vaikutukset terveydenhuollossa
 • Työpaja 10/2023. EOE conference Rautavaara. Aihe: Harmony Within: Navigating Environmental Emotions with Solution-Focused Approaches (Ulkoilmatyöpaja 180min)
 • Webinaari, Pohjois-Savon hyvinvointialue 6/2023, Aihe: Monialainen tutkimus Pohjois-Savon hyvinvointialueella- Tutkimuksen tulokset
 • Luento, Itä-Suomen yliopisto 5/2023, Aihe: Ilmastonmuutos ja sairaanhoitajat
 • Vieraileva panelisti 2/2023. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos ja hoitotyönkoulutus Suomessa
 • Työpajaalustus, Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 11/2022. Aihe: Monialainen tiimimalli Varkaudessa
 • Luento, Villanovan yliopisto 4/2022. Aihe Suomen terveydenhuolto ja sote uudistus
 • Vieraileva panelisti 2/2022. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos ja ilmastotoimet Suomessa
 • Luento, Itä-Suomen yliopisto 3/2022, Aihe: Ilmastonmuutos ja hoitotyö
  Webinaari, Villanovan yliopisto, Philadelhpia. 3/2022, Aihe:
 • Ilmastonmuutos ja hoitotyö Suomessa
  Luento, Itä-Suomen yliopisto 3/2021, Aihe: Ilmastonmuutos ja hoitotyö
 • Luento, Villanovan yliopisto, 11/2019. Aihe: Ilmastonmuutos Suomessa
 • Verkkoluento, Itä-Suomen yliopisto 9/2019. Aihe ilmastonmuutos ja hoitotyö
 • Webinaari, Suomen sairaanhoitajat, 3/2019, Aihe: ilmastonmuutos ja terveys
Julkaisut
 • Tiitta,I., Cubelo, F., McDermott-Levy, R., Jaakkola, JJK. & Kuosmanen, L. 2024. Climate change integration in nursing education: A scoping review. Nurse  Education Today. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106210
 • Tiitta, I. (2023) A Cross-Cultural Examination of Climate Change Awareness and Preparedness: A Comparative Study of Finnish and US Nursing Students. In 9th PhD Virtual Connect 2023 – Book of Abstracts
 • Tiitta, I. (2023) Advancing the Climate Change Agenda for Nursing in Finland. In McDermott-Levy, R., Jackman-Murphy, K.P, Leffers, J. & Cantu, A.G.(Ed.) Environmental Health in Nursing, 3rd Edition.
 • Ahonen T., Tiitta, I., Manninen, S. & Kurki, P. 2023. Vertaismentoreina toimineiden väitöskirjatutkijoiden käsityksiä ja kokemuksia. Yliopistopedagogiikka 1/2023
 • Mezzalira, E., Chircop, D., Pirro, P., Tiitta, I., Climate-Smart respiratory Care Part 2 – How nurses can support climate-smart respiratory care. Healthcare without harm resources. 2023
 • Kallio H, Tiitta I, Leppänen T. 2022 Vastuullinen hoitotyö huomioi myös ympäristön. Tutkiva Hoitotyö 20(1), 30–32
 • Tiitta I., McDermott-Levy R., Turunen H., Jaakkola J.J.K. & Kuosmanen L.2020
  Finnish nurses’ perceptions of the health impacts of climate change and their preparation to address those impacts. Nursing Forum. https://doi.org/10.1111/nuf.12540
 • Tiitta I., McDermott-Levy R., Jaakkola J.J.K., Turunen H. & Kuosmanen L.
  Promoting education on the health effects of climate change for nurses in Finland,
  European Journal of Public Health, Volume 30, Issue Supplement_5, September 2020, ckaa166.089, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.089
 • Tiitta, I. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset potilaissa. Kardioskoppi 3/2019
Haastattelut
Koulutus
 • Terveytieteiden maisteri, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 2019
 • Global Consortium for Climate and Health Education of Columbia University and the Association of Schools of Public Health – European Climate and Health Responders Course, 5/2024
 • Life&Soulcouach, 2023, Kohisevankoski Oy
 • Sairaanhoitaja AMK, Savonia ammattikorkeakoulu 2015
 • GreenCare diplomikoulutus, 2023
 • CITI – Good Clinical Practice 2022
 • VERME- vertaismentorikoulutus 2021
 • Climate Leader, Climate corps, 2021
 • The Paris Agreement on Climate Change as a Development Agenda, UNSSC& UNFCCC 2021

Tiedätkö kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteesi?