Kuka minä olen

Moi, minä olen Iira ”ilmastotiedehippi” sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja väitöskirjatutkija. Sairaanhoitajana työskentelin laajalti erikoissairaanhoidossa, sekä perusterveydenhuollon puolella. Väitöstutkimuksessani tutkin tulisiko ilmastonmuutos lisätä systemaattisesti osaksi sairaanhoitajien koulutusta.

Lapsesta saakka luonto on ollut minulle tärkeä osa elämääni ja iän myötä luonnon tärkeys on korostunut. Nuorempana vastustin häkkikanaloita ja turkistarhausta, nyt aikuisena maailmanparannus on jatkunut väitöstutkimuksessani ja yrittäjänä.

Ympäristö, tieto ja vastuullisuus, näiden arvojen mukaan toimin niin yrittäjänä kuin yksityiselämässä. Nämä arvot näkyvät tavassani toimia yksityishenkilönä, kuin asiantuntijan.

Tyylini kouluttaa, luennoida ja valmentaa  on persoonallinen, hyödynnän elementtejä saamistani koulutuksistani, elämästäni ja kaikesta mitä näen ja koen ympärilläni.

Minulta saat

Uusinta tutkittua tietoa koulutuksien ja valmennusten muodossa. Kun et itse tiedä kuinka ympäristö ja ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme tai kuinka hyödyntää tietoa aiheesta, niin silloin palveluni ovat oikea ratkaisu teille.

Ilmastoterveys on monimutkainen mutta tärkeä aihe tietää ja ymmärtää. Aiheen ympärillä keskusteluissä näkökulma on yleensä on tuhoa ja turmiota, mutta minä en tätä tarjoa.

Koulutuksissani ja valmennuksissani lähdenkin asiaa tutkimaan hiukan eri tavalla ja aihetta lähdetään katsomaan tulevaisuuteen suunnaten ja positiivisen näkökulman kautta, näyttäen että voimme löytää toivoa ja inspiraatiota näiden haasteidenkin keskellä. Uskon että tapani tuoda asia esille on ainutlaatuinen ja eroaa muista näkökulmallaan.

Ei pelkästään asiantuntija

Luennoillani ja koulutuksissani en vain siirrä tutkimaani tietoa eteenpäin, vaan luon selkeitä kokonaisuuksia, joissa yhdistän tutkitun tiedon käytäntöön. Kun käyn asioita läpi, teen sen käytännön näkökulmasta, mutta kaikki pohjaa vankasti tutkittuun tietoon. Näin varmistan, että minulta saamanani tieto on sovellettavissa käytäntöön.

Luennoitsijakokemukseni on monipuolinen ja olen toiminut luennoitsijana Itä-Suomen yliopistolla hoitotieteen laitoksella sekä Villanovan yliopistolla Philadelphiassa Yhdysvalloissa. Lisäksi minulla on ollut ilo olla panelistina University of Pennsylvanian (UPenn) kansainvälisellä ilmastonmuutoskurssilla, joka on suunnattu erityisesti sairaanhoitajille ja kätilöille.

Yhdistäessäni urani tutkijana lifeocach koulutuksesta saamaani ratkaisukeskeiseen näkökulmaan luon ainutlaatuisen kokonaisuuden, jossa kuulijalla on mahdollisuus oppia ja kasvaa. Tavoitteeni on auttaa sinua ymmärtämään ympäristön ja ilmastonmuutoksen vaikutukset terveyteen entistä syvällisemmin ja innostaa sinua toimimaan aktiivisesti näiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Esiintymiset
 • Puhe. HTTS r.y. Pohjois-Savon aluetoimikunta 3/2024. Aihe: Ilmastonmuutoksen vaikutukset hoitotyöhön
 • Vieraileva luennoitsija 4/2024 Global perspectives for climate and health 2024 – kurssilla. Aihe: Climate change in clinical practice
 • Vieraileva luennoitsija 3/2024 Global perspectives for climate and health 2024 – kurssilla. Aihe: Health systems preparedness, reponse, resilience&impact on climate change
 • Vieraileva panelisti 2/2024. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos osana hoitotyönkoulutusta
 • Alustuspuheenvuoro, DIAK 11/2023. Aiheena Sairaanhoitajien huomioita ilmastonmuutoksesta- Merkitys hoitotyön koulutukselle
 • Työpaja 11/2023 Pohjois-Savon ilmastofoorumi. Aihe: Ihmisten hyvinvointi muuttuvassa ilmastossa
 • Puhe 11/2023 Greencare päivät, Nurmes. Aihe: Ilmastoahdistus ja ympäristönmuutoksen vaikutukset terveydenhuollossa
 • Työpaja 10/2023. EOE conference Rautavaara. Aihe: Harmony Within: Navigating Environmental Emotions with Solution-Focused Approaches (Ulkoilmatyöpaja 180min)
 • Webinaari, Pohjois-Savon hyvinvointialue 6/2023, Aihe: Monialainen tutkimus Pohjois-Savon hyvinvointialueella- Tutkimuksen tulokset
 • Luento, Itä-Suomen yliopisto 5/2023, Aihe: Ilmastonmuutos ja sairaanhoitajat
 • Vieraileva panelisti 2/2023. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos ja hoitotyönkoulutus Suomessa
 • Työpajaalustus, Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 11/2022. Aihe: Monialainen tiimimalli Varkaudessa
 • Luento, Villanovan yliopisto 4/2022. Aihe Suomen terveydenhuolto ja sote uudistus
 • Vieraileva panelisti 2/2022. Pennsylvanian yliopisto (UPenn). Aihe: ilmastonmuutos ja ilmastotoimet Suomessa
 • Luento, Itä-Suomen yliopisto 3/2022, Aihe: Ilmastonmuutos ja hoitotyö
  Webinaari, Villanovan yliopisto, Philadelhpia. 3/2022, Aihe:
 • Ilmastonmuutos ja hoitotyö Suomessa
  Luento, Itä-Suomen yliopisto 3/2021, Aihe: Ilmastonmuutos ja hoitotyö
 • Luento, Villanovan yliopisto, 11/2019. Aihe: Ilmastonmuutos Suomessa
 • Verkkoluento, Itä-Suomen yliopisto 9/2019. Aihe ilmastonmuutos ja hoitotyö
 • Webinaari, Suomen sairaanhoitajat, 3/2019, Aihe: ilmastonmuutos ja terveys
Julkaisut
 • Tiitta,I., Cubelo, F., McDermott-Levy, R., Jaakkola, JJK. & Kuosmanen, L. 2024. Climate change integration in nursing education: A scoping review. Nurse  Education Today. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2024.106210
 • Ahonen T., Tiitta, I., Manninen, S. & Kurki, P. 2023. Vertaismentoreina toimineiden väitöskirjatutkijoiden käsityksiä ja kokemuksia. Yliopistopedagogiikka 1/2023
 • Mezzalira, E., Chircop, D., Pirro, P., Tiitta, I., Climate-Smart respiratory Care Part 2 – How nurses can support climate-smart respiratory care. Healthcare without harm resources. 2023
 • Kallio H, Tiitta I, Leppänen T. 2022 Vastuullinen hoitotyö huomioi myös ympäristön. Tutkiva Hoitotyö 20(1), 30–32
 • Tiitta I., McDermott-Levy R., Turunen H., Jaakkola J.J.K. & Kuosmanen L.2020
  Finnish nurses’ perceptions of the health impacts of climate change and their preparation to address those impacts. Nursing Forum. https://doi.org/10.1111/nuf.12540
 • Tiitta I., McDermott-Levy R., Jaakkola J.J.K., Turunen H. & Kuosmanen L.
  Promoting education on the health effects of climate change for nurses in Finland,
  European Journal of Public Health, Volume 30, Issue Supplement_5, September 2020, ckaa166.089, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa166.089
 • Tiitta, I. Ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset potilaissa. Kardioskoppi 3/2019
Haastattelut
 • Tehy 5/2022 Ilmasto-oppia Amerikasta
 • Alliance of Nurses for Healthy Environments (ANHE) Climate Justice Podcast Series, Season 4, Episode 11 Climate Justice 5: Iira Tiitta RN, MHSc – Caring for the Elderly in a Warming Climate
 • Sairaanhoitaja 7/2021 Sairaanhoitaja voi vaikuttaa ilmastoon
 • Tehy 5/2021 Mietitkö ilmastonmuutoksen vaikutusta terveyteen? Liity ilmastohoitajien joukkoon
Koulutus
 • Terveytieteiden maisteri, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos 2019
 • Life&Soulcouach, 2023, Kohisevankoski Oy
 • Sairaanhoitaja AMK, Savonia ammattikorkeakoulu 2015
 • GreenCare diplomikoulutus, 2023
 • CITI – Good Clinical Practice 2022
 • VERME- vertaismentorikoulutus 2021
 • Climate Leader, Climate corps, 2021
 • The Paris Agreement on Climate Change as a Development Agenda, UNSSC& UNFCCC 2021

Tiedätkö ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista? Haluatko suunnata kohti terveempää tulevaisuutta?